Kalite ve Akreditasyon Sistemi


Kalite ve Akreditasyon Sistemi


Vizyonumuz;
Küresel ekonomide bölgemiz iş dünyasının vazgeçilmez temsilcisi ve kolaylaştırıcısı olmak.

Misyonumuz;
Yenilikçi hizmet anlayışı ve mevzuata tam uyum içerisinde üyelerimiz ilimiz ve ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sunmak.

Değerlerimiz;

  • Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olma,
  • Girişimcilik kültürü ve işbirliği ruhunu geliştirme ve yaygınlaştırma,
  • Kolay ulaşılabilir olma,
  • Hızlı,
  • Güvenilir,
  • Güler yüzlü hizmet

 

Odamız TSE Kalite Sistem Belgesi ve Ekindeki Kapsam dahilinde TS-EN-İSO 9001:2000 standartlarına uygun kalite yönetim sistemine sahiptir.

Odamız aynı zamanda Oda Akreditasyon Projesi Kapsamında Akredite edilmiştir.

Akreditasyon Nedir?
Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluşturarak akredite odalar bazında hizmet standardı oluşturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi için uluslararası bir bakış açısının sağlanmasıdır.

Niçin Akreditasyon?
Küreselleşen dünyamızda şirketler ve kurumlar başka ülkelerde faaliyet gösteren benzer şirket ve kurumlarla işbirliğine gitmek, ilişkilerini geliştirmek durumundadırlar. Odalar için de durum bundan daha farklı değildir.

Uluslararası toplumun bir parçası olan Türkiye'nin iş dünyasını temsil eden en yaygın kurumu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin önemli bir üyesi olan Odamız da bu oluşuma destek vermek ve içinde bulunmak gereği duymuştur.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası