Oda Sicil Belgeleri

Hizmetlerimiz

Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti


Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.
Sözlü talep edilir.
Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair kaşeli Oda Kayıt Sureti istendiğinde sözlü olarak banko memuruna iletilir. Ücrete tabidir.
Müracaat Yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Oda Sicili)

1-Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b,g bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.

2-Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b,g bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.

• Dilekçe talep edilir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Merkez-Sicil Müdürlüğü’dür.
İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin fotokopilerinin onaylandığı belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Gazete işlemleri)

Bağ-Kur tarafından verilen formun, firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.
• Sözlü talep edilir.
• Ücrete tabi değildir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Oda Sicili)

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylanan belgedir.
• Sözlü talep edilir.
• Ücrete tabi değildir.
• Müracaat Yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Oda Sicili)

Odamıza kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur.

Odamızda kayıtlı firmaların en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Oda İşlemleri)

Kayıtlı olan firmalar için kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir.
• Sözlü talep edilir.
• Ücrete tabi değildir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Gazete işlemleri)

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kolektif, Komandit, Limited Şirket ortaklarına ve müdürlerine, Anonim Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
• Kimlik kartı STSO’dan alınacak Üye Kimlik Kartı Bilgi Formu ile talep edilir. Bu forma 1 fotoğraf ve kimlik talep edilen T.C. uyruklu kişi için nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı uyruklu kişi için pasaport fotokopisi eklenmelidir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur.

Odamızda kayıtlı firmaların yetkililerinin imzalarının dosyamızdaki imzalarına uygun olduğunun onaylandığını gösterir belgedir.
• Sözlü talep edilir.
• Ücrete tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Oda Sicili)
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası