Üye Memnuniyet Anketi

Lütfen anket bilgilerini eksiksiz doldurunuz!


Kuruluşunuzun statüsü
Şahıs Firması Limited Şirket Anonim Şirket Kollektif Şirket
Komandit Şirket Kooperatif    
Kuruluşunuzun faaliyet türü
Ticaret Hizmet İmalat Turizm
Ulaştırma Tarım-Hayvancılık    
İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)
(1-9) (10-49) (50-249) (250 ve üzeri)
İşletmenin ölçeği (Ciro)
1 Mil. TL ye kadar 1 - 5 Mil. TL 5 - 25 Mil.  TL 25 Mil. TL ve üzeri
Odaya kaç yıldır üyesiniz?

S1-) Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (1: İyi,  2: Orta,  3: Kötü biçiminde) puanlayarak belirtiniz.

  Genel Sekreterlik Ticaret Sicil Oda Sicil (kayıt işlemleri, üyelik işlemleri, kapasite, bilirkişi  ekspertiz vs ) ABİGEM AB Bilgi Merkezi
Personelin davranışı
Süre
Bilgi Yeterliliği
Kaynak Yeterliliği
Talebin karşılanma düzeyi

S2-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.

Telefon Faks Dergi Basın Komite Çalışmaları
E-posta SMS Web Sayfası Diğer  

S3-) Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.

Telefon Faks Dergi Basın Komite Çalışmaları
E-posta SMS Web Sayfası Diğer  

S4-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?

Çok Sık Ara Sıra Çok Seyrek Hiç Haberim Olmuyor

S5-) Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

İyi Orta Kötü    

S6-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
S7-) İyi Orta Kötü
a) Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?
g) Oda Meclisimizin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?
h) Oda Yönetim Kurulumuzun çalışmaları hakkındaki görüşünüz?
 

Önerileriniz:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası